Разглобяване на автомобили

Технологичният процес по разглобяване при основен ремонт протича в няколко етапа. Най-общо те се свеждат така: