отпадъци от строителната площадка

Как се събират отпадъци от строителната площадка

Извозване на строителни отпадъци е етапът на строителните работи, който е не по-малко важен. Например, мазилките или подреждането на подове също са важен процес, както и самото събиране на отпадъци.