Как се събират отпадъци от строителната площадка

Извозване на строителни отпадъци е етапът на строителните работи, който е не по-малко важен. Например, мазилките или подреждането на подове също са важен процес, както и самото събиране на отпадъци.

Не са завършени стени сграда, не започва мазилка, не премахваме строителни отломки след полагане на тухли, не се пристъпва към подреждането на подове. Много хора не разбират важността на този вид работа само тези, които са се сблъскали с проблема за събирането и отстраняването на отломки.

На строителната площадка се натрупват ежедневно в големи количества всякакви отпадъци от строителни материали, демонтирани стени, опаковъчни материали и неподходяща скрап. Необходимо е почистване, преди да се появят проблемите. Сроковете за изпълнение на строителни работи са забавени, съществува заплаха за безопасността на труда и др.

Ако строителите участват в почистването и обезвреждането на отпадъците, губи се много ценно време, което отново влияе върху ефективността на работата. Ако обаче все още трябва да изчислим разходите за транспорт, за товарене и разтоварване, за получаване на разрешение за влизане в депото за събиране на отпадъци, тогава става ясно, че тази трудна, отнемаща много време работа трябва да бъде поверена на професионалисти.

Фирма kamion.bg разполага с необходимото оборудване, специално оборудване, контейнери за събиране на строителни отпадъци. Персоналът на компанията притежава необходимия професионален опит, доказани технологии и необходимите професионални умения.

С тях лесно, чисто и просто може да организирате дори почистване на мазета и тавани.

Как се отстранява строителните отпадъци?

Първото нещо, което организацията трябва да направи, е да се свърже с мениджъра на компанията и да кандидатства за събиране на отпадъци. В зависимост от вида на боклука е необходим транспорт и контейнерът.

Условията за събиране на отпадъци от строителната площадка, броят на необходимите контейнери са предвидени. След съгласуване на тези въпроси в определено време в определеното място, фирма „Камион.bg” инсталира поръчания контейнер и строителите трябва само да го запълнят. Освен това контейнерите на големи обекти са инсталирани на различни места, което създава по-добри условия за работа на строителите и спестява време. След попълване на резервоарите строителната организация информира управителя на дружеството за готовността му за обезвреждане на отпадъците. Контейнерният кораб пристига на строителната площадка, взима целия контейнер и го изпразва. Освен това пътят на контейнерния превозвач се намира на специално депо за отпадъци. Това често е и завод за рециклиране на отпадъци, с който дружеството е сключило съответните споразумения. Контейнерът се изпразва и цикълът се повтаря.

Отпадъците се съхраняват спретнато, по време на товаренето и разтоварването, както и по време на транспортирането, като се изключва разливането. Основното нещо, което правилно определя честотата на транспортиране е контейнерът да не се препълва до върха и “с планината”, а купчина отпадъци да не се образува до него. Ако строителните отпадъци запълнят бункера по-бързо от специална кола, трябва да се инсталират няколко контейнера.

Същата технология е и по изнасяне от малки строителни обекти, например, по време на строителството или основен ремонт на жилищна сграда. По желание на клиента контейнерът с необходимия обем се монтира в къщата, след приключване на работата се извежда на определено място. По време на строителството, дори на малка къща се генерира достатъчно количество отпадъци, за да се създадат ненужни проблеми за собственика. Така се опитва да се справи с тях самостоятелно и означава да загуби време и да понесе допълнителни финансови загуби.

От фирмата имат необходимите разрешителни и лиценз, шофьорите на автомобилите на компанията имат специални пропуски за шофиране из града. При необходимост компанията предоставя на клиента услугите на бригада. След сключване на договор, клиентите са уверени в тяхното изпълнение в съответствие с правилата и правилата и на разумни цени.

Scroll to Top