Как да купя имот в България

Процесът по намиране на имот в България е съвсем прост. В най-общи линии той може да се състои от 3 етапа, които да проследите на адрес: сайта на агенцията

  1. По време на представянето специалистите от агенцията дават консултантска информация за адреса на местообитание, района, особеностите на културата, както и за юридическите тънкости. Добре е да разгледате агенциите в България и да имате задълбочена представа в пазара на имотите. Потърсете доказани на пазара за недвижими имоти агенции.

Така ще може да видите всички оферти, да се запознаете с особеностите на страната и района, да почувствате настроението и да получите доверие в решението.

  1. Избраният имот, независимо дали е къща в България близо до морето или апартамент, всеки имот се проверява за „чистота“ (наличност на ипотеки, дългове на продавача и т.н.), всички документи, необходими за сделката. Всичко това проверява според собствеността и правата на продавача. След проверката се сключва предварителен договор с продавача и се прави авансово плащане (капаро).

Може първата вноска да е от 40-50% от стойността. Може и пълната цена може да бъде платена.

При закупуване на обект в строителството – плащането е поетапно, има безлихвено плащане по вноски по време на строителството. При пълно заплащане на етапа на строителството се предоставят отстъпки.

Подписването на договор за продажба на недвижим имот е причината за наемането на имота, който сте избрали за продажба. Договорът уточнява плащането и условията, при които продавачът прехвърля имота.

Данните за плащанията и прехвърлянията на имоти са описани в договор въз основа на възможности и желания, както и плановете на продавача (строителна компания).

За да регистрирате имот на чуждестранно физическо лице, трябва да предоставите лична карта и при покупка на чуждестранно ЮЛ – учредителните документи за дружеството.

  1. На третия етап имотът е регистриран с нотариус в България. Преди сделката, адвокат проверява документите за сделката, извлича от регистъра „чистотата“ на обекта. Изявлението отразява наличието на ипотеки върху имота, дела на открито съдебно решение, правата на трети лица да използват обекта, както и потвърждават правата на собственост на продавача.

След подписване на нотариалния акт, нотариусът удостоверява подписите си и внася нотариалния акт в окръжния съд. Съдията променя собствеността върху обекта в държавния регистър на недвижимото имущество и вписва това в нотариалния акт.

По време на регистрацията на втория ви дом в България се събират следните данъци и такси :

местен данък към бюджета – 2.5% от стойността;

нотариални такси (изчислени въз основа стойността на обекта);

такса за вписване в регистъра.

Цената на имота в нотариалния акт, не може да е по-ниска от данъчната оценка на стойността на този обект. В зависимост от продажната цена се изчисляват размерът на нотариалните и държавни такси. Като цяло те съставляват най-малко 5% от стойността на недвижимите имоти.

Прочетете какви разходи ви очакват като собственик на луксозни имоти в България. Всичко това може да видите като се поинтересувате от недвижимите имоти в България или се свържете с агенция.

 

Scroll to Top