Какво означава IT поддръжка

Всяка себе уважаваща се фирма трябва да залага на фирма ИТ поддръжка. Това е едно от най-важните решения, които могат да направят за вашия бизнес успех. Този вид услуга предоставя експертна подкрепа за различни нужди на информационните технологии.

Предлаганите услуги обикновено системно администриране, към което се отнася – поддържане работата на компютърните системи, мрежи от компютри, принтери и скенери, управление на работата на сървъра.

Освен това, повечето доставчици на този вид услуги предлагат инсталиране на софтуер, фиксиране на бъгове и пр. Всяка една от тези услуги изисква различен набор от умения.

Мрежови услуги

Една добре проектирана мрежа осигурява достъп до данни на компанията от всички упълномощени работни станции във фирмата. Мрежата се контролира отдалечено и денонощно, а оптимизирането на мрежата е в крак с времето и ефективността. Изгражда се ефективна сигурност на мрежата за всички ИТ системи от хакерски, вируси и шпионски софтуери, както и в подкрепа за работата на цялата компания.

Управление на инфраструктурата

Избраната ИТ компания трябва да има солидни познания по хардуер и софтуер, както и да бъде в състояние да управлява системите за сигурност, да прави периодични актуализации за всички станции на компанията. Компанията по ИТ поддръжка има персонал, който се специализира в различни аспекти на управлението на ИТ и е в състояние да преодолее различните проблеми.

Допълнителни услуги

Дадена компания може да се съсредоточи само върху хардуер или софтуер, или да предлага голямо разнообразие от допълнителни технологични услуги, като например имейл маркетинг и управление на социалните медии. Електронната поща е особено рентабилна форма на маркетинга въз основа броя на потребителите, които потенциално може да достигне.

Една компания по ИТ поддръжка, каквато може да видите на адрес myserver.bg, предлага услуги за имейл маркетинг, осигуряване сигурността на бази данни за електронна поща, създаване на завладяващо съдържание за електронна поща, шаблони за дизайн, анализира успеха на бизнеса, изследва конкуренцията и прави оценка на промените за бъдещи кампании.

Scroll to Top