Услуги по демонтаж в евросъюза

В днешни условия достатъчно често възникват ситуации, когато на клиента му е необходимо да  разчисти площадка, на която са разположени стари постройки под новото строителство или когато собственото му производствено предприятие се нуждае от реконструкция, за което е нужно да се разрушат едно или няколко ненужни съоръжения, както и да се премахне част от дадено здание. В такива случаи се изхожда от потребностите на компанията, която се нуждае от демонтажни услуги. Сегмент на пазара, в който са разположени предприятията, оказващи подобни услуги на първи поглед е непълен. Тук трябва да се различават компаниите – еднодневки, които казват, че извършват подобни услуги, взимат парите и изчезват от пазара. Но, съществуват и фирми, които извършват услуги по демонтаж много години, притежават собствена база, техника и квалифициран персонал. При избора на изпълнител, естествено следва да се ориентираме към втората категория компании, защото първата предлага значително по-ниска цена за своите услуги, но … винаги има едно, но.

Строителен демонтаж на конструкции

Тук се включва ръчно и механизирано разрушаване на здание и съоръжение от кирпич, сборен и монолитен стоманобетон, стоманена конструкция, в това число и складови помещения и др. За събарянето на дървени постройки се използват по-малко техника, там е достатъчен и един кран. Всичките тези услуги по демонтажа имат свои особености, като всяка една се нуждае от определени прийоми, технология, определен набор от техника, малка механизация и ръчен инструмент. Технологията по разрушаване на различни обекти се определя от зависимост на неговото разположение, ако например той се намира на територията на завода и съвсем друго, ако е в жилищен микрорайон. Естествено, услуги по демонтажа се остойностяват различно, в зависимост от много фактори, които се отразяват в сметката на клиента.

В стойността на услугите по демонтаж влизат също разработка на проект и проведените работи. В тази количествена сметка трябва да бъде детайлно разработен метод за изпълнение на демонтажните работи, като е заложено цялото необходимо оборудване, машини и механизми, ръчни инструменти, разходни материали и всичко необходимо материали и технически ресурси. Една от съставните части на проекта е графика за производствената работа. Той се оказва основното звено за координация на действията по време на демонтажните работи, ако е необходимо да се разруши здание в жилищен район. Безопасността на хората в крайна сметка е важна част при извършване на услуги по демонтаж, като разрушаването и събарянето на сградата, се оказва повишената опасност, за не допускане на нещастни случаи от големи късове бетон или отломки от кирпич, падащи на не големи разстояния.

Доколкото проекта за извършването на демонтажните работи се документира, там се определя не само безопасността, но и икономичната ефективност в съответствие с договорните условия, преди разрушаването на зданието. При изпълнение на проекта са необходими висококвалифицирани специалисти. В групата за инженерна подготовка се подбират инженерно – технически грамотни работници, притежаващи знания и опит по разрушаване и събаряне на здания и съоръжения. Тази необходимост се предизвиква от това, че условията по услугите за демонтаж могат да бъдат най-разнообразни, затова специалиста трябва на практика да извърши цялата последователност на работата и условията по тяхното изпълнение. Освен това, проектанта трябва да е описал всички методи по осигуряване безопасността, но и да окаже всички видове работа по демонтажа с минимални разходи за труда и кратки срокове.

Съществуват различни методи на демонтаж на здание и съоръжение – събаряне, механизирано и ръчно разрушаване. Всеки път вида и съдържанието на услугите по демонтаж трябва предварително да се договарят в количествена сметка. Тогава става ясно, какви услуги по демонтаж желае клиента – просто и бързо събаряне на здание или разрушаване на старо такова с отделяне на здравите елементи от конструкцията за повторно ползване.

Scroll to Top